คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 329/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าทรัพย์ได้ทรัพย์คืนยังไม่ครบ ศาลบังคับให้ผู้ร้ายคืน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 293
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 293
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 294

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android