คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน ในคดีอาญาพะยานโจทก์จำเลยต่างเบิกความสมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายต้องยกประโยชน์ให้จำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249-60
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 249-60

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android