คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 321/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องโจทก์มีมูลหรือไม่ เป็นปัญหากฎหมาย ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยผิดจากหลักฐานในสำนวน ศาลฎีกาไม่จำเปนต้องถือตาม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android