คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 319/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การลักทรัพย์กับการทำร้ายเขาต่อเนื่องรวดเดียวกันต้องมีผิดฐานชิงทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ตอน 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 300 ตอน 3

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android