คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 318/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อจำเลยปฏิเสธกดพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือโจทก์ไม่นำพะยานที่ลงชื่อรับรองมาเบิกความจะสันนิษฐานว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยยังไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 9

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android