คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์อย่างไรฟังว่าเป็นการป้องกันทรัพย์เกินสมควรแก่เหตุใช้ปืนยิงผู้ร้ายที่ลักข้าวไปเพียงหาบเดียวเป็นการป้องกันทรัพย์เกินสมควรกว่าเหตุ ดุลยพินิจในการรอการลงอาชญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249-60-53-

ผู้พิพากษา

อมาตย
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android