คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 496/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีธนบัตร์ปลอมไว้แต่พึ่งรู้ว่า+ปลอมเมื่อภายหลัง แลยังขืน+ออกจำหน่ายใช้มีผิดตามมาตรา 204 กฎหมายอาชญาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 ม.7 วิธีพิจารณาอาชญา หน้าที่นำสืบ +คดีเรื่องธนบัตร์ปลอมถ้าโจทก์สืบไม่ได้ความว่าจำเลยได้รู้มาตั้งแต่เมื่อแรกได้ธนบัตร์ไว้ต้องฟังว่าจำเลยเพิ่งรู้ภายหลังว่าเป็นธนบัตร์ปลอม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 203
  • อาชญา มาตรา 204

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android