คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 297/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมลงโทษ ฮ.ตาม ม.256 แล ค. 338 ศาลอุทธรณ์แก้ลงโทษ ฮ.ตาม ม.338 แล ค.ตาม ม.256 ค.ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษ ฮ.ตาม ม.256 ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 6

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android