คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำสั่งของนายอำเภอที่ให้บุคคลซึ่งไม่เคยขึ้นทะเบียนทหารเลยไปขึ้นทะเบียนโดยอาศัยอำนาจตาม ม.23 นั้น ถ้าปรากฎว่าจำเลยไม่ทราบคำสั่งนั้น ยังหามีความผิดไม่ แลคดีเช่นนี้เป็นหน้าที่โจทก์ต้องนำสืบว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งนั้นมิฉะนั้นลงโทษจำเลยไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2475 มาตรา 15-23
  • พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2475 มาตรา 64

ผู้พิพากษา

อิศร
วิกรม
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android