คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 471/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สมคบกันโอนขายทรัพย์เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์ของลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ยึดตามคำพิพากษามีผิดตามมาตรา 308
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 308

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android