คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 292/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เปนปัญหาข้อกฎหมาย ลักษณพะยาน แม้จำเลยจะมีอำนาจซักค้านพะยานของจำเลยด้วยกันก็ดี แต่ศาลไม่อนุญาต แลการตัดสินคดีไม่ได้ฟังคำพะยานของจำเลยคนหนึ่งมาลงโทษอีกคนหนึ่งแล้ว ก็ไม่มีเหตุจะให้ศาลกลับรื้อพิจารณาใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

วิชัย
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android