คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 285/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องว่าชิงทรัพย์ ได้ความว่าทำร้ายร่างกาย ศาลก็ลงโทษได้ เทียบฎีกาที่ 283/128
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 338

ผู้พิพากษา

พิพาก
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android