คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จะคัดค้านว่าผู้พิพากษาศาลเดิมนั่งพิจารณาไม่ครบคณะนั้น ต้องได้ยกขึ้นคัดค้านมาตั้งแต่ชั้นศาลล่าง ศาลฎีกาจึงจะรับวินิจฉัยให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249 วิธีพ

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android