คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 458/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
น้ำสุราที่มีไว้ขายถ้าได้เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุอย่างใด ๆ ก็ตาม นอกจากที่กฎหมายอนุญาตไว้ผู้ขายย่อมมีผิด ความผิดชนิดนี้ไม่ต้องมีเจตนาร้ายหรือเจตนาทุจจริต อาชญา ม.59 จำเลยรับสารภาพแล้วจะควรลดโทษให้จำเลยหรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของศาล เมื่อศาลล่างไม่ลดโทษให้และถูกปรับไม่มากมายศาลฎีกาไม่พึงแก้ไข
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 59

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android