คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1014/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองของผู้ล้มละลายยึดมาเฉลี่ยได้เพียงไร ขายฝากสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิตกแก่ผู้ซื้อ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 42
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android