คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1012/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค้ำประกันร่วม อย่างไรเรียกว่าปลดหนี้ ผู้ค้ำระกัน 2 คนเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ผู้ค้ำประกันคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งรับผิดเพียงครึ่งเดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 - 293

ผู้พิพากษา

วิชัย
วิกรม
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android