คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1005/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินหลายเจ้าของ คนหนึ่งไปทำสัญญาขายที่ทั้งหมด
ผู้ซื้อจะบังคับให้โอนที่ดินให้ทั้งหมดไม่ได้ (เทียบฎีกาที่ 289/72) การคำนวณค่าเสียหาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android