คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินแม้มีโฉนดแล้วก็ดีแต่เจ้าของไม่ได้รับโฉนดมา แลได้ขายกันต่อ ๆ ไป จนเจ้าของโฉนดตายไปแล้วดังนี้ อายุความปกครองที่ดินถือเหมือนที่มือเปล่า
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android