คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 269/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้เสพสุราเถื่อนมีผิด วิธีพิจารณาอาญา ฟ้องว่าต้มสุราเถื่อนพิจารณาได้ว่าเสพสุราเถื่อน ลงโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2460 มาตรา 1
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 6
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 47

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android