คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 419/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้างบนนี้บังคับให้ริบแต่ฉะเพาะของในเรือซึ่งบรรทุกสินค้าลงหรือถ่ายสินค้าออกณที่แห่งใด ๆ อันมิได้อนุมัติเท่านั้น สินค้าที่อยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่นอกเขตต์ศุลกากรแลยังไม่ได้ถ่ายลงออกณที่ทอดเรือจึงไม่ใช่ของที่ต้องริบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 74
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 28

ผู้พิพากษา

อมาตย
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android