คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 411/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คณะกรรมการโรงเรียนจีนมีอำนาจจัดการฟ้องร้องคดีได้เพียงไร ทรัพย์สินที่บุคคลได้รวมทุนกันออกตั้งเป็นโรงเรียนแต่มิได้ขออำนาจรัฐบาลจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่อาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 68-72-85
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 68-72-85

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android