คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 405/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลออกหมายยึดที่ดินไว้แล้วแต่เรียกโฉนดไม่ได้และเจ้าพนักงานก็มิได้บอกอายัติห้ามการโอนต่อหอทะเบียน ภายหลังลูกหนี้โอนที่ดินที่ยึดนั้นให้คนภายนอก คนภายนอกรับซื้อไว้โดยสุจริตและไม่ทราบว่าที่ดินถูกยึดดังนี้ ผู้ซื้อย่อมได้กรรมสิทธิ หน้าที่นำสืบตามมาตรา 237 เป็นหน้าที่ของโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้จะต้องนำสืบว่าผู้ซื้อรู้ถึงการซื้อขายที่ผู้ขายซึ่งเป็นลูกหนี้ขายไปเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ชำระหนี้ เจ้าของร่วมมีอำนาจโอนกรรมสิทธิส่วนของตนให้คนภายนอกได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237-113-13
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 237-113-13

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android