คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 262/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ภรรยามีชื่อในโฉนดที่ดินฐานเป็นตัวแทนของผู้อื่น แล้วโอนที่ให้แก่ตัวการไปเช่นนี้สามีจะขอให้ทำลายการโอนไม่ได้เพราะไม่ใช่สินบริคณห์ตามประมวลแพ่ง ม.38
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android