คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 396/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน ความจะขอสืบหักล้างกรมธรรม์สัญญาได้เพียงไร จำเลยทำ กรมธรรม์สัญญาจำนองไว้กับโจทก์ จำเลย+ว่าได้ทำไว้จริง แต่+ขอนำสืบว่าไม่ได้รับเงินเพราะได้สมรู้กับโจทก์ทำ+เพื่อฉ้อเจ้าหนี้ของจำเลย+นี้ ย่อมนำสืบได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118-133 วิ

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android