คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 258/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำนาเปนหย่อม ๆ แลตัดต้นสะแกขายได้ชื่อว่าเปนเจ้าของทั้งหมด วิธีพิจารณาแพ่ง ค่าธรรมเนียมในคดีที่มีผู้ร้องหลายคน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android