คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 387/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ดีที่ศาลลงโทษเมียฐานยักยอก+ให้ใช้ราคาทรัพย์แล้วไม่ใช้+ ถ้าหากผัวมิได้อนุญาตหรือให้สัตยาบันในเรื่องนั้นแล้วเจ้าทรัพย์ไม่มีอำนาจยึดทรัพย์+เป็นสินบริคณห์ระวางผัวเมีย สินเดิม สินบริคณห์ หน้าที่นำสืบ ทรัพย์ที่เป็นสินเดิมถ้าไม่นำ+ว่าไม่ได้เอามาบริคณห์ถือ+เป็นสินบริคณห์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 314-91
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3-424-38

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android