คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 377/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปัญหากฎหมาย คดีที่ฎีกาอ้างว่าเป็นปัญหากฎหมายนั้นถ้าเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่แล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเพราะไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

พลางกูร
กฤต
เลเวกส์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android