คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับฝากทรัพย์เขาไว้เมื่อเจ้าของทวงถามกลับปฏิเสธ มีผิดฐานยักยอก ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมแลขาดอายุความหรือไม่ เปนปัญหาข้อกฎหมาย การนับกำหนดอายุความในคดียักยอกต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่เจ้าทุกข์รู้ความทุจจริตของจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 42 วิธีพิ

ผู้พิพากษา

หริศ
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android