คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขายฝาก จำนอง วิธีพิจารณาความแพ่ง ทำกรมธรรม์สัญญาขายฝากกันถูกต้อง ภายหลังเจ้าพนักงานออกโฉนดสำหรับที่ให้ผู้ขายฝาก ผู้รับซื้อฝากยึดโฉนดไว้แต่ไม่ได้ทำสัญญาขายฝากกันใหม่ ส่วนที่ดินผู้ขายฝากเช่าทำตลอดมา แต่สัญญาเช่าไม่ได้ทำเป็นหนังสือ วินิจฉัยว่าคงเป็นสัญญาขายฝากไม่ใช่จำนอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 - 702

ผู้พิพากษา

อมาตย
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android