คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 235/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญากู้เงิน ตัวการตัวแทน ตั้งตัวแทนไปกู้เงินไม่จำเปนต้องตั้งด้วยลายลักษอักษร ประมวลแพ่ง ม.653 แล 798 กิจการใดที่กฎหมายบังคับให้ทำเปนหนังสือ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 แล 798

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android