คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 368/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดที่กฎหมายกำหนดเป็นลหุโทษกรมการอำเภอมีอำนาจเปรียบเทียบได้ วิธีพิจารณาอาชญาคดีละหุโทษเมื่อคู่ความยินยอมตามที่อำเภอเปรียบเทียบแล้วจะว่ากล่าวคดีในศาลต่อไปไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 105

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android