คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 364/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน หน้าที่นำสืบ ผู้ใดเป็นผู้กล่าวอ้างขึ้น ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องนำสืบก่อนเว้นไว้แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เกิดเพลิงไหม้ที่บ้านเช่า เมื่อผู้ให้เช่าเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าโดยกล่าวว่าเกิดเพลิงใหม้เพราะผู้เช่าหรือคนของผู้เช่านั้น เป็นหน้าที่ผู้ให้เช่านำสืบก่อน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 562
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 562

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android