คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 363/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย การที่ศาลสั่งงดสืบพะยานนั้นอาจเป็นปัญหาข้อกฎหมายในการกระทำผิดวิธีพิจารณาได้ การที่ศาลสั่งงดสืบพะยานโดยแม้จะฟังต่อไปก็จะไม่ทำให้ข้อวินิจฉัยของศาลผิดไปเป็นประการอื่นไม่เรียกว่าเป็นการทำผิดวิธีพิจารณา+บังคับอังกฤษเป็นจำเลยคู่ความฎีกาได้แต่ปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 284 - 158
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 284 - 158

ผู้พิพากษา

พลางกูร
พรหม
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android