คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 362/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แปลงหนี้ใหม่ โอนสิทธิเรียกร้องทำสัญญากันใหม่โดยบุคคลที่ 3 เข้าถือแลให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมถือว่าเป็นสัญญาใหม่ระวางเจ้าหนี้กับถูกหนี้คนใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android