คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ที่นำสืบ ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต้องนำสืบว่าจำเลยได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดด้วยกฎหมาย ความรับผิดแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดกฎหมายโดยมีเหตุอันสมควรโดยสุจริตยังไม่เป็นการกระทำอันผิดต่อกฎหมายไม่ต้องรับผิดในฐานละเมิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

ผู้พิพากษา

พลางกูร
กฤต
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android