คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 219/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์กล่าวในฟ้องแสดงความประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยคนใดในความผิดชนิดใดแล้ว ศาลลงโทษไม่เกินคำขอปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 253 ป้องกั
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 253 ป้องกั

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android