คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 347/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กฎข้อบังคับวางระเบียบ วิธีจัดการรักษาป่า พ.ศ. 2456 ข้อ 14-16 ซื้อไม้ประเภทหวงห้ามขาดมิให้ ตัดฟันชักลากที่ท่าขายไม้ทั่วไปโดยไม่รู้ว่าเป็นไม้ประเภทหวงห้ามแล้วสั่งให้เขาขนจากยานที่บันทุกลงกองไว้นั้นไม่เป็นการตัดฟันชักลากไม่มีความผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ.2456

ผู้พิพากษา

กฤต
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android