คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 346/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+เข้าแกะสร้อยที่ข้อมือ+พาหนีเอาไปต่อหน้าเป็น+ตาม ม.297 +เป็นผิดฐานชิงทรัพย์ วิธีพิจารณาอาชญา +ผิดประเภทเดียวกัน +ขอให้ลงโทษตาม ม.298 ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นผิดตาม ม.297 ศาลมีอำนาจลงโทษตามมาตรานี้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 297-298

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android