คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 345/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยกระทำผิดฐานมีฝิ่นเถื่อนจำนวนไม่สู้มากมายนักควรลงโทษจำคุกด้วย
อาชญา ม.68 - 59 การรับสารภาพเป็นเหตุส่วนตัวไม่ใช่เหตุในลักษณคดี วิธีพิจารณาอาชญา คดีที่ศาลเดิมสั่งไม่รับฎีกาบางข้อ แต่บางข้อสั่งรับส่งสำนวนมายังศาลฎีกานั้น ถ้าศาลฎีกาเห็นว่าข้อที่ศาลเดิมไม่รับเป็นปัญหากฎหมายควรรับไว้เป็นฎีกาจะวินิจฉัยเสียก็ได้ +จะไม่ได้อุทธรณ์คำสั่ง+ฎีกาของศาลเดิมขึ้นมา+ดยศาลเดิมไม่ได้ให้ ทราบคำสั่งไม่รับฎีกานั้นก็ตามหรืออาจ+ะย้อนสำนวนไปให้ศาลเดิมจัดการตามระบวนความก็ได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.4 - 9
+ก้มาก ศาลเดิมตัดสินให้ปรับจำเลยฐานมีฝิ่นเถื่อน ศาลอุทธรณ์แก้ให้ลงโทษทั้งปรับแลจำคุก+อีกด้วยดังนี้เป็นการแก้ไขมาก ดุลยพินิจ +ดีใดไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาจะแก้ไข ศาลอุทธรณ์ในข้อดุลยพินิจก็ได้หนี้ร่วมปรับร่วมกัน +ศาลปรับร่วมกันจะลดค่าปรับให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้ ศาลอุทธรณ์+ล่างตัดสินไม่ชอบด้วยกฎหมาย+โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลฎีกาไม่+ อ้างฎีกาที่ 399/2476
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 53

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android