คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 21/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลูกหนี้กระทำนิติกรรมต่อบุคคลภายนอกโดยรู้อยุ่ว่าเป็นทางทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ดังนี้เจ้าหนี้มีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นเสียได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237-456

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android