คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 969/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปกครองแทน ผู้ถือโฉนดที่มฤดกไว้ แม้ไม่ได้เข้าทำในที่ก็ไม่ถือว่าขาดปกครอง (ฎีกาที่ 183/65)
ผู้มีส่วนรับมฤดกให้ผู้อื่นเข้าปกครองที่มฤดกแทนผู้ที่มีส่วนได้รับมฤดกอื่นที่ปกครองอยู่ก็ไม่คัดค้านดังนี้ ถือว่าผุ้นั้นยังมีกรรมสิทธิอยู่ (ฎีกาที่ 125/54)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android