คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 966/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่วัดผู้ใดปกครองมานาน เท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ
อัยยการมีอำนาจฟ้องผู้บุกรุกที่วัดร้างได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 35

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android