คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หน้าที่นำสืบ
ริบทรัพย์เพียงใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติหางน้ำนม พ.ศ.2470
  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • อาชญา มาตรา 28

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android