คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การตั้งต้นนับอายุความผิดส่วนตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 80
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 80

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android