คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 930/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ป่าเมื่อโจทก์ขออนุญาตจากกำนันใช้เป็นทางกระบือฉะเพาะเข้าออกนาโจทก์มายังทางหลวง ดังนี้นับว่าโจทก์ได้ปกครองที่กรรมสิทธิเหมือนปกครองที่ดิน ธรรมดาอำนาจฟ้องเจ้าของทางเดิรมีอำนาจฟ้องผู้บุกรุกได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android