คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 926/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าทางหลวง ทางหลวงซึ่งอยู่ในที่ดินของใคร ผู้นั้นจะปิดกั้นไม่ได้
ที่ดิน ทางหลวงยอมให้สาธารณชนเดิรหลายสิบปี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 336 - 6 ข้

ผู้พิพากษา

วิกรม
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android