คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 921/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมียฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูจากผัวได้
ชายหญิงเป็นผัวเมียกันได้อย่างไร
อย่ากันโดยคำพังต้องยินยอมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายฝ่ายใดจะบอกอย่าแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้
ผัวเมียทำสัญญากันไม่ผูกมัดซึ่งกันแลกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 67
  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 67
  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 65
  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 55

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android