คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 913/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณะพะยาน คำรับชั้นไต่สวน คำของผู้ใดกระทำผิดร่วมกับจำเลยแต่โจทก์กันไว้เป็นพะยานนั้นฟังเป็นพะยานประกอบได้
ปัญหากฎหมาย คนบังคับอังกฤษเป็นคู่ความร่วมกับคนไทยฎีกาได้แต่ในปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 301
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 301
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 301

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android