คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 911/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่ามีเจตนาฉ้อโกง
ตรวจมูลฟ้อง เมื่อศาลตรวจดูฟ้องโจทก์เห็นว่าไม่มีมูลเป็นคดีอาชญาศาลไม่รับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาได้
ปัญหากฎหมาย ฟ้องมีมูลเป็นคดีอาชญาหรือไม่เป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 304
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 304
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 304

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android