คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 900/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปลูกตึกรุกล้ำไปในที่ของผู้อื่น ศาลควรให้ผู้บุกรุกใช้ค่าเสียหายแทนที่จะสั่งให้รื้อถอนสิ่งที่ปลูกสร้างรุกล้ำหรือไม่นั้นอยู่ในดุลยพินิจของศาล คนในบังคับเนเดรลันเป็นคู่ความๆฎีกาได้แต่ในปัญหาข้อกฎหมาย ดุลยพินิจของศาลไม่ใช่ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469

ผู้พิพากษา

บัส
บัส
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android